Tjenester

Tjenester

Har du problemer med din PC? Trenger du hjelp til å installere nye programmer, eller fjerne eksisterende? Støpamo PC-service hjelper deg uansett hva det gjelder. Vi fikser dine PC-problemer!

Rens av PC, mac og smarttelefon

Vi utfører fjerning av virus, og fjerning av tilleggsprogramvarer som Adware og Spyware (spionprogramvare). Gjelder både Apple-maskiner og vanlige PC’er.

Oppsett av nettverk

Vi setter opp trådløse og kablede nettverk, både til privat og næringsvirksomhet. Vi setter opp datasystemet silk at alle enheter snakker sammen som dem skal.

Re-installering og oppgradering

Vi utfører reinstallasjon og oppgradering av alle typer PC’er. Spør oss også gjerne om råd og tips.

Feilsøk av programvare

Vi tilbyr feilsøk av programvare, maskinvare og nettverk på alle typer PC’er.

Gjenoppretting av tapte data

Støpamo PC-service hjelper deg med å hente ut og gjennopprette tapte data. Vi har en sloagan som gagner deg som kunde; No Cure – No Pay. Med dette mener vi at dersom vi ikke kan hjelpe deg, koster det deg heller ikke noe.

Installasjon av utstyr og programvare

Vi tilbyr installasjon av servere, trådløst nettverk, nettverk, ADSL/SDSL, bredbånd, skrivere, routere og VPN.